Рішення виконавчого комітету № 68 від 30.03.2017р. "Про комісію по заслуховуванню керівників «підприємств-мінімізаторів» м.Трускавця"

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від  30  березня  2017 року               №  68


Про комісію по заслуховуванню керівників
«підприємств-мінімізаторів» м.Трускавця                                                                                       

            Кеуючись ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни та з метою вдосконалення роботи комісії по заслуховуванню керівників «підприємств-мінімізаторів» м. Трускавця, виконавчий комітет Трускавецької міської  ради  

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити склад комісії по заслуховуванню керівників «підприємств-мінімізаторів» м.Трускавця згідно з додатком № 1.

2. Затвердити Положення про комісію по заслуховуванню керівників «підприємств-мінімізаторів» м. Трускавця в новій редакції згідно з додатком № 2.

3. Виключити з додатку до рішення № 193 від 05.07.2016 року склад комісії по заслуховуванню керівників «підприємств-мінімізаторів» м. Трускавця.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами О.Петранич.

                              Міський голова                                                А.Кульчинський

                                                                                             

                                                                                                                                                              Додаток № 1           
                                                                                                                                             до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                             Трускавецької міської ради          
                                                                                                                                             №  68 від  30.03.2017р.

К  О  М  І  С  І  Я

по заслуховуванню керівників «підприємств-мінімізаторів» м. Трускавця

1.

Ткаченко О.

-         голова  комісії,   заступник  міського  голови;

2.

Федоричак М

-         заступник голови комісії, начальник фінансового  управління  Трускавецької міської ради;

3.

Соляк Л.      

-         секретар комісії, головний спеціаліст відділу залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги управління розвитку міста.

Ч л е н и     к о м і с і ї :

4.

Корж Р.

-         заступник начальника – начальник Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ;

5.

Галич Н.

-         головний спеціаліст відділу платежів до пенсійної системи Дрогобицького об’єднаного управління ПФУ;

6.

Гарбіч Н.     

-         заступник начальника внутрішнього відділу соціальної статистики управління статистики у Дрогобицькому районі

7.

Ільницька В.

-         начальник управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради;

8.

Лучковський М. 

-         начальник Трускавецького ГУ ДСНС України  у Львівській  області. (за згодою);

9.

Собко Б.  

-         начальник  Трускавецького  відділення  Дрогобицької відділу ГУ Національної поліції (за  згодою);

10.

Попитак О.

-         завідувач сектору праці управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради;

11.

Роман М.

-         директор Трускавецького міського центру зайнятості;

12.

13.

Бичко Н.

Герльовський І.

-         головний державний інспектор Головного управління Держпраці у Львівській області;

 

-         депутат Трускавецької міської ради.


         Керуюча  справами                                                      О. Петранич

                                                                                                  

                                                                                                                                             Додаток № 2           
                                                                                                                                             до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                             Трускавецької міської ради          
                                                                                                                                             №  68 від  30.03.2017р.

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію
по  заслуховуванню  керівників «підприємств-мінімізаторів» 
м. Трускавця


1. Міська комісія по заслуховуванню керівників «підприємств-мінімізаторів» м. Трускавця (далі – комісія) є постійно діючим дорадчим органом, утвореним виконкомом міської ради для здійснення своїх повноважень з питань, пов’язаних із дотриманням мінімальних гарантій у виплаті заробітної плати у сфері зайнятості населення.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

3.1. Сприяння Державній політиці в питаннях, пов’язаних із виплатою заробітної плати найманим працівникам на рівні не меншому законодавчо встановленого мінімуму  підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міста.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Проводить аналіз діяльності суб’єктів господарювання щодо рівня заробітної плати і вивчає результати діяльності, заслуховує пояснення керівників підприємств на засіданні щодо стану виплати заробітної плати найманим працівникам.

4.2. Інформує щомісяця департамент економічної політики про підсумки проведених засідань.

5. Комісія має право:

5.1. Отримувати в установленому порядку від органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5.2. Запрошувати на свої засідання представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для розгляду питання щодо мінімальної заробітної плати.

5.3. Заслуховувати на комісії керівників «підприємств-мінімізаторів», а також фізичних осіб підприємців, які провадять господарську діяльність та мають найманих працівників.

6. Комісію очолює заступник міського голови.

Голова комісії здійснює керівництво діяльністю комісії, розподіляє обов’язки між членами комісії, координує діяльність комісії з органом місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями, а також підписує протоколи засідань та інші документи, підготовлені комісією за результатами її діяльності.

Склад комісії визначається за погодженням з головою комісії та затверджується виконавчим комітетом міської ради. Внесення змін до складу комісії делегувати міському голові.

7. Формою роботи комісії є засідання, яка проводяться по потребі, згідно даних податкової інспекції.

Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності – заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні комісії забезпечує відповідальний секретар.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

8.  На засіданнях комісія надає пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації, озвучені на засіданні комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем і надсилається в департамент економічної політики Львівської ОДА.

Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

                            Керуюча справами                                                      О. Петранич

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200
Місце розташування

Підтримуйте зв'язок