РІШЕННЯ № 616 від 20 липня 2017 року Про затвердження Програми збереження комунального майна міста Трускавця на 2017 рік

                                                                                                                            Україна 

                                                                                                          ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                     Львівської області

                                                                           (тридцять перша  сесія  сьомого  демократичного скликання  )

                                  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

Від   20  липня  2017  року                         №  616

 

Про затвердження   Програми

збереження комунального майна 

міста Трускавця на 2017 рік

            Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою збереження комунального майна міста ,  міська рада

                                                                                                                 В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

 1. Затвердити  Програму збереження комунального майна міста Трускавця  на 2017 рік,  згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва,  комунальної   власності і майна

                  

                                                                               Міський голова                                                   А. Кульчинський

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

№ 616 від 20.07.2017 р.                                                                                

Програма збереження комунального майна

 міста Трускавця  на 2017 рік

 

 

                                                                                                                            м. Трускавець

                                                                                                                                  2017 рік

 

Програма збереження комунального майна міста Трускавця  на 2017 рік  

Розділ 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

             Проблема збереження комунального майна міста Трускавця  є однією з актуальних соціальних проблем. Одним з етапів  вирішення даної проблеми  є залучення коштів з міського бюджету для проведення капітальних ремонтів та реконструкцій об’єктів житлового  та нежитлового призначення,  об’єктів  соціальної інфраструктури міста.

Завданням  є збереження майна комунальної власності для подальшого його ефективного використання для потреб громади міста Трускавця.

 

 

Розділ 2. Мета Програми

            Мета Програми полягає у здійсненні заходів щодо збереження майна комунальної власності, а саме  використання бюджетних коштів, передбачених в рішенні міської ради про міський бюджет м. Трускавця на 2017 рік на проведення робіт по виготовленню проектів, проведення експертиз та виконання капітальних ремонтів та реконструкцій об’єктів житлового  та нежитлового призначення,  об’єктів  соціальної інфраструктури міста, збільшенні надходжень до місцевого бюджету від використання комунального майна, поліпшенні стану комунального майна та підвищення ефективності його використання.

            На даний час першочерговим об’єктом комунальної власності, який потребує проведення заходів щодо його збереження є нежитлова будівля по вул..Данилишиних,62 загальною площею        кв.м, яка перебуває у власності територіальної громади міста Трускавця та на балансі управління комунальної власності.

      Термін виконання Програми: 2017  рік.

Розділ 3. Відповідальність за виконання Програми

      Відповідальним за реалізацію Програми є Управління комунальної власності Трускавецької міської ради.

Розділ 4. Заходи для реалізації програми

     

Найменування заходу

Термін виконання

Вартість, тис.грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту даху нежитлової будівлі по вул..Данилишиних.62

2017

32,00

Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту даху нежитлової будівлі по вул..Данилишиних.62

2017

13,00

Розділ 5. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання  Програми

      Потреба коштів для реалізації  Програми у м.Трускавець  на період  2017 становить 45,0 тис. грн  що дозволить  проводити оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту даху нежитлової будівлі по вул..Данилишиних.62 та проведення її експертизи.

             Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету міста Трускавця і визначається, виходячи з реальних фінансових можливостей.         Загальний обсяг фінансування Програми у 2017 році передбачений згідно додатку №2 до цієї Програми. 

 

       Розділ 6. Координація та контроль за виконанням завдань  Програми

      Організація виконання Програми здійснюється управлінням комунальної власності Трускавецької міської ради.

     Управління комунальної власності щоквартально аналізує стан виконання програми та використання бюджетних коштів.

        Річний та квартальні звіти про виконання заходів Програми подаються відповідальними виконавцями до фінансового управління міської ради. Річний звіт про виконання заходів Програми подається міській раді для розгляду та затвердження у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку.

Паспорт
  міської (бюджетної) цільової програми

Програма збереження комунального майна міста Трускавця на 2017р.

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми    Управління комунальної власності

                                                     Трускавецької     міської ради 

 1. Дата, номер документа

                про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми       Управління комунальної власності Трускавецької     міської ради
 2. Співрозробники програми_ __
 1. Відповідальний виконавець програми Управління комунальної власності  Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми__Управління комунальної власності Трускавецької міської ради              
 1. Термін реалізації програми                      2017р.
 • 1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)_________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього ______________________________45,00тис.грн.

у тому числі:

 • 1. Коштів міського бюджету _______________________ __45,000тис.грн.
 • 2. Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради

про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи -        
головного розпорядника

коштів                 

Начальник  УКВ                                 Сегер О.Я.                       ______________

                                                                            (П.І.Б.)                                                 (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник  УКВ                                  Сегер О.Я.  ________________

                                                                            (П.І.Б.)                                                 (підпис)

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільовоїпрограми*

Програмазбереження комунального майна міста Трускавця на 2017 рік

                                                                                                                                                          тис. грн.

Обсягкоштів, якіпропонуєтьсязалучити на виконанняпрограми

2017рік

Усьоговитрат на виконанняпрограми

Усього,

45,0

45,0

у тому числі

міський бюджет

45,0

45,0

коштинебюджетнихджерел**

-

-

 

*якщо строк виконанняпрограми 5 і більшероків, вона поділяється на етапи і таблицяоформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожнеджереловказуєтьсяокремо

Керівник установи -
          головного розпорядника   коштів        
            _____________________________       ______________

 

Начальник  УКВ                Сегер О.Я.                    ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник  УКВ                Сегер О.Я.                  ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Програма збереження комунального майна міста Трускавця  на 2017р.

 (назвапрограми)

№ з/п

Назвапрограми

Перелікзаходівзавдання

 

Результативні показники

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

 

 

2017рік***

 

 

 

 

1.

Програма

«Програма збереження комунального майна міста Трускавця на 2017 рік»

Завдання

Збереження комунального майна

Захід 1

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту даху нежитлової будівлі по вул..Данилишиних.62

Захід 2

Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту даху нежитлової будівлі по вул..Данилишиних.62

Показники затрат:

Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації,тис.грн.

Управління

Комунальної власності

Місцевий

бюджет

32,00

Проведення капітального ремонту даху нежитлової будівлі по вул.

Данилишиних,62

Показникиякості:

Вартість затрат на одиницю виготовленої продукції, тис.грн.

Управління

Комунальної власності

32,00

 

Показники затрат:


Обсяг видатків на проведенняекспертизи проектно-кошторисної документації,тис.грн.

Управління

Комунальної власності

13,00

Проведення капітального ремонту даху нежитлової будівлі по вул.

Данилишиних,62

 

Показникиякості:

Кількість затрат на одиницю виготовленої продукції, тис.грн.

Управління

Комунальної власності

13,00

Всього:

45,00

* якщо строк виконанняпрограми 5 і більшероків, вонаподіляється на етапи і таблицязаповнюється на кожний з них окремо.

** вказуєтьсякожнеджерелоокремо.

*** завдання, заходи та показникивказуються на кожнийрікпрограми.

 

Начальник  УКВ                            Сегер О.Я.   ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник  УКВ                            Сегер О.Я.   ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

                                                           Секретар міської ради                                                                             Н.Пономаренко

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200
Місце розташування

Підтримуйте зв'язок