previous arrow
next arrow
Slider

РІШЕННЯ № 1086 від 15 листопада 2018 року Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників антитерористичної операції, дітей з сімей загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

(CОРОК СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від  15 листопада 2018 року              № 1086

                 

Про затвердження Програми

оздоровлення та відпочинку дітей

демобілізованих учасників антитерористичної

операції, дітей з сімей загиблих учасників АТО

та дітей-сиріт або дітей, позбавлених

батьківського піклування, на 2019 рік

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                          В И Р I Ш И Л А : 

 1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників антитерористичної операції, дітей з сімей загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2019 рік згідно додатку.
 1. Фінансовому управлінню (М. Федоричак) при формуванні бюджету міста на 2019 рік передбачити кошти на фінансування програми.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності, майна (голова комісії А.Остапчук) та з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики (голова комісії М.Кіселичник).

 

                                                                                                 Міський голова                                    А. Кульчинський

Додаток
до рішення міської ради

                                         № 1086 від 15.11.2018р.

Паспорт
міської
соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників антитерористичної
операції, дітей з сімей загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування на 2019 рік

 • Ініціатор розроблення програми Трускавецька міська рада
 • Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 • Розробник програми Виконавчий комітет (міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Трускавецької міської ради)
 • Співрозробники програми________________________________________
 • Відповідальний виконавець програми міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Трускавецької міської ради
 • Учасники програми міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Трускавецької міської ради
 • Термін реалізації програми 01.2019р. - 31.12.2019 р.
 • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)_________________________________

 • Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього 99,9 тис. грн.

у тому числі:

 • Коштів міського бюджету 99,9 тис.грн.
 • Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Міський голова                     Кульчинський А.Б.                      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________                                                                  (П.І.Б.)                                                     (підпис)  

                                    

                                                                                                                                   

Відповідальний

Виконавець Програми

міський центр соціальних

служб для сім`ї, дітей та

молоді                                       Костишин О.Б.                                 _____________    

                                                  (П.І.Б.)                                                      (підпис)

Тел.: 5-11-25

 

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНАПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників антитерористичної операції, дітей з сімей загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування на 2019 рік

 

ВСТУП

 

     Програма «Оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників антитерористичної операції, дітей з сімей загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування на 2019 рік» розроблена відповідно до Указу Президента України “Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції”.

  

Проблема, на розв’язання якої спрямована програма

Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю сприяння в наданні соціальної підтримки 90 демобілізованих учасників АТО, 51 сімей учасників АТО, в яких виховується 50 дітей, 3 сім`ї загиблих військовослужбовців, 21 дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування.

 

Мета програми 

Метою Програми є створення умов для зміцнення фізичного та психологічного здоров’я у дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку. Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

    

Шляхи розв’язання проблеми

Основними шляхами розв’язання проблем оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників АТО, членів їх сімей, членів сімей загиблих військовослужбовців та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування:

 • - організація та придбання путівок для літнього відпочинку дітей демобілізованих учасників АТО, дітей сімей загиблих та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування;
 • - систематичне проведення зустрічей з демобілізованими учасниками АТО та членами їх сімей, членами сімей загиблих військовослужбовців та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування з метою вивчення їх потреб та визначення видів соціальної допомоги, яких вони потребують (психологічна підтримка на етапі адаптації до мирного життя, первинна психологічна діагностика, мотивації на отримання послуг кваліфікованих спеціалістів, відновлення комунікативних навичок та навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих, формування групової взаємодії).

Інвестиційне забезпечення програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 99,9 тис. грн.

Термін виконання Програми – 1 рік:

 • 2019 рік – 99,9 тис. грн.

Очікуваний результат виконання програми

 • Організувати оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки;
 • Забезпечити збереження життя і здоров’я дітей під час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
 • Сприяти організації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку змістовного дозвілля: проведення національно-патріотичних, культурно-масових, фізкультурно-спортивних заходів тощо;
 • У 2019 році 15 дітей демобілізованих учасників АТО 1 - 7 хвилі мобілізації.  

Координація та контроль за ходом виконання програми 

Організаційне забезпечення та контроль за виконанням заходів з реалізації Програми здійснює виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

                                                                                              Секретар ради                                                             Н.Пономаренко

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

міської соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників антитерористичної
операції, дітей з сімей загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування на 2019 рік

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2019 рік

20__ рік

20 __ рік

20 __ рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

99,9

99,9

у тому числі

міський бюджет

99,9

99,9

кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи -
головного
розпорядника коштів             ______Кульчинський А.Б._______________                                     ______________

                                                                                   (П. І. Б.)                                                                   (підпис)

Відповідальний
виконавець
Програми                                          Костишин О.Б.                                                                                             

                                                                                   (П. І. Б.)                                                                   (підпис)

тел.:5-11-25

Затверджено

                     Міський голова

________________ _________

«__» __________ 20___ року

Повна назва Програми

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

____Остапчук А.Ю.__________

«__»__________ 20_ року

Погоджено

Голова комісії   з питань освіти, культури, туризму, молодіжної політики Трускавецької міської ради

___Кіселичник М.М.___________

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Заступник міського голови до компетенції якого належить програма

__Пономаренко Н.А.________

«__» ________ 20__ року

Погоджено

Начальник фінансового управління Трускавецької

міської ради

__Федоричак М.М.________

«__» ________ 20__ року

МП

Погоджено

Начальник відділу планування та інвестицій виконавчого комітету

__Заверюха М.Р._________

«__» ________ 20__ року

МП

Керівник установи – розробник програми

Трускавецький МЦСССДМ

_____Костишин О.Б._____

«__» __________ 20__ року

МП

                                                                        м. Трускавець

                                                                              2018 рік

                                                                                                                                                                          

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

міської соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників антитерористичної
операції, дітей з сімей загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування на 2019 рік

(назва програми)

з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

2019 рік***

1.

Завдання

Проведення літнього оздоровчого відпочинку

Захід

Придбання путівок для відпочинку дітей учасників АТО, сімей загиблих та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування

затрат

Обсяг видатків на проведення літнього оздоровчого дитячого відпочинку, тис. грн. 99 900

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет

99 900

створення умов для поліпшення здоров'я дітей, охоплення дітей та сімей загиблих рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності дітей, формування навичок здорового способу життя

продукту

кількість учасників літнього оздоровчого дитячого відпочинку, осіб 15

 

 

 

Ефективності

Середні витрати за одну особу, грн. 6660 грн.

 

 

 

Якості

Збільшення кількості дітей літнього оздоровлення в порівнянні з минулим роком, %4.4

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет

99 900

створення умов для поліпшення здоров'я дітей, охоплення дітей та сімей загиблих рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності дітей, формування навичок здорового способу життя

Усього на етап або на програму: 99 900

 

 

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

Керівник установи -
головного
розпорядника коштів             _____Кульчинський А.Б._______________                                     ______________

                                                                                   (П. І. Б.)                                                                   (підпис)

Відповідальний
виконавець
Програми                              ____Костишин О.Б._______________                             ______________

                                                                                   (П. І. Б.)                                                                   (підпис)

тел.:5-11-25

                                                                                 Секретар міської ради                                                                 Н.Пономаренко

Місто Трускавець

Трускавець - курортне тихе містечко, яке розміщене в живописній місцевості Прикарпаття. Трускавець є популярним бальнеологічним курортом України, який має багато лікувальних мінеральних вод.

Андрій Кульчинський

Контакти

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  +38 (03247) 5-14-49
  +38 (03247) 6-77-01
  вул.Бориславська,2
м.Трускавець, 82200

Підтримуйте зв'язок