Про зняття з квартирного обліку

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від                                2020 р.             №

 

Про зняття з квартирного обліку
Винар Марію Зеновіївну 

          Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом УРСР, п.п.1. п.26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, враховуючи заяву гр. Винар Марії Зеновіївни від 28.10.2020 року та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1.Зняти з квартирного обліку згідно заяви, Винар Марію Зіновіївну, яка перебуває на обліку з 22.12.2003 року в загальній черзі під №199 та в списках першочергового одержання житла під 56.

2 .Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О. Балицького. 

           Міський голова                                                         А. Кульчинський