Про видачу дублікату свідоцтва на право власності взамін втраченого на квартиру

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від                              2020 р.                     №

Про видачу дублікату свідоцтва на право
власності взамін втраченого на квартиру

         Згідно ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Положення про Управління комунальної власності затверджене рішенням Трускавецької міської ради № 85 від 11.02.2016р., беручи до уваги Інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна № 230451125 від 30.10.2020 р., враховуючи заяву та подані документи від гр. ________________

виконком міської ради

 В И Р І Ш И В :

1.Дозволити управлінню комунальної власності Трускавецької міської ради підготувати та видати дублікат свідоцтва про право власності взамін втраченого на квартиру № ___ по вул. ________________ виданого відділом приватизації державного житлового фонду Трускавецького міськвиконкому на ім’я: _________________________, згідно розпорядження органу приватизації № 252 від 13 жовтня  2000 року.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

Міський голова                                                 А. Кульчинський