Про внесення змін дорішення виконавчого комітету №178 від 16 жовтня 2019 р. «Про затвердження вичерпного переліку місць розміщення носіїв зовнішньої реклами у м. Трускавець»

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

РІШЕННЯ

 

 

від ___ ______________2020 р.               №  

 

 

Про внесення змін дорішення виконавчого

комітету №178 від 16 жовтня 2019 р.

«Про затвердження вичерпного переліку

місць розміщення носіїв зовнішньої

реклами у м. Трускавець»

 

Відповідно до ст.30 ч.1 п.п.13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», рішення сесії міської ради від 26 березня 2019 р. №1261 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавці, виконавчий комітет міської ради 

                                                                                                                                     ВИРІШИВ: 

1 Внести зміни у Додаток №1 до рішення виконавчого комітету №178 від 16.10.2019 р. «Про затвердження вичерпного переліку місць розміщення носіїв зовнішньої реклами у м. Трускавець», а саме:

1.1.Виключити у розділі «Рекламні щити»: №18 вул. Дрогобицька.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міськогоголови О. Ткаченка.

                                                                                         Міськийголова                                                          АКульчинський