розпорядження міського голови № 393-р. Від 05.08.2016 року

 УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й Г О Л О В А

  1. Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 05.08 .2016 р. № 393-р

Про часткову (повну) оплату робіт мешканцям

м. Трускавця, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, що від'єднанні від централізованої мережі теплопостачання при встановленні індивідуального (автономного) опалення в квартирі.

Розглянувши рішення комісії з визначення кола осіб, які потребують матеріальної допомоги для встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення та подані документи про виконані роботи із встановлення опалення, керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести часткову (повну) оплату робіт за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення:

1.1. в розмірі 4350,00(чотири тисячі триста пятдесят) грн. :

РехманМілія Юліївна Мазепи 24/19

Тимошенко Сергій Петрович Сагайдачного 19/82

Свищ Катерина Юліанівна Стуса 16/27

Войтович Марина Зигмундівна Стуса 1/43

1.2. в розмірі 5800,00(пять тисяч вісімсот)грн.:

Вергелес Олена Іллінчна Сагайдачного 10/20

Кміть Ганна Іванівна Сагайдачного 10/12

Качаєв Геннадій Тимофійович Сагайдачного 10/32

Юрчакмихайло Павлович Сагайдачного 6/24

Кірчей Ніна Єгорівна Стуса 16/26

Турега Розалія Іванівна Стуса 16/15

1.4. в розмірі 7250,00(сім тисяч двісті п’ятдесят)грн.:

БєлийВолодимр Володимирович Мазепи 22/26

Валентюк Надія Онуфріївна Сагайдачного 12/5

Літковський Михайло Романович Стуса 16/28

Чигрінова Юлія Григорівна Стуса 14/1

Латиш Павло Корнійович Стуса 12/17

Галик Наталія Петрівна Мазепи 14/48

Фендак Богдана Дмитрівна Мазепи 14/68

2.Начальнику фінансового управління (п. М.Федоричак) перерахувати 102950,00 (сто дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп.) управлінню праці та соціального захисту населення (В.Ільницька) для часткової (повної) оплати робіт за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення за рахунок коштів бюджету розвитку міста, як капітальні трансферти населенню.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення відшкодувати кошти:

3.1. ПП «Галінжинірінг» в сумі 21750,00 (двадцять одна тисячасімсот п’ятдесят грн. 00 коп)

3.2. КП «Трускавецьтепло» в сумі 49300,00 (сорок девять тисяч триста грн. 00 коп.)

3.3. ПП»Мальви» в сумі 31900,00 (тридцять одна тисяча девятсот грн. 00 коп)

4.. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Н.Пономаренко.

В.о.Міського голови Н.Пономаренко