315-р від 04 липня Про створення Ради з питань підприємництва при виконавчому комітеті Трускавецької міської ради

УКРАЇНА

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від  04  липня  2017 р.                                                                             № 315-р

 

Про створення Ради з питань підприємництва при виконавчому

комітеті Трускавецької міської ради

  З метою забезпечення взаємодії  органів місцевого самоврядування з суб’єктами підприємницької діяльності на засадах партнерства, відкритості та прозорості, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Створити Раду з питань підприємництва при виконавчому комітеті Трускавецької міської ради та затвердити склад Ради  згідно додатку 1.
  2. Затвердити Положення про Раду з питань підприємництва при виконавчому комітеті Трускавецької міської ради згідно додатку 2.
  3. Затвердити план роботи Ради на 2017 рік згідно додатку 3.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови О. Ткаченка.

 

 

 Міський  голова                                                                         А. Кульчинський

Додаток № 1

Додаток № 2

Додаток № 3