437-р. від 21.09.2017 "Про проведення Українсько-польського симпозіуму «Громадське здоров’я і реабілітація – імпакт «2017», в рамках відзначення 190 річниці курорту Трускавець."

УКРАЇНА

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

                                            Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від    21.09.2017 р.                            №437-р

Про проведення Українсько-польського симпозіуму   «Громадське здоров’я і реабілітація – імпакт «2017», в рамках відзначення 190 річниці курорту Трускавець.

 

        Керуючись п.п.20 п.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист від 13.02.2017 року Кафедри організації і управління охороною здоров’я  Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, відповідно до «Програми промоції міста - курорту Трускавець на 2016-2020рр.» з метою популяризації міста Трускавця, його курортної спроможності:

1.Управлінню розвитку міста виступити співорганізатором та забезпечити підготовку проведення Українсько-польського симпозіуму «Громадське здоров’я і реабілітація – імпакт «2017», в рамках відзначення 190 річниці курорту Трускавець, який відбудеться з   21  по 23  вересня 2017р. в м. Трускавець.

  1. Фінансовому управлінню міської ради  виділити кошти в сумі: 50 000 грн. ( п’ятдесять тисяч грн. 00 коп ). На забезпечення обслуговування конференції – 15 000, 00 грн. (п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп) на виготовлення брендованої промоційної сувенірної та канцелярської продукції (блокноти, ручки) для учасників форуму згідно договору, послуги перекладачів; 35 000,00 грн.( двадцять дев’ять тисяч грн. 00 коп) на забезпечення обслуговування конференції - харчування учасників форуму згідно договору, кави-брейки та часткове поселення учасників конференції за рахунок коштів передбачених Програмою промоції міста - курорту Трускавець на 2016 – 2020рр., на проведення заходів Управління розвитку міста.
  2. Головному бухгалтеру міської ради  забезпечити бухгалтерський облік та звітність про цільове використання бюджетних коштів.
  3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

           Міський голова                                                                              Андрій  Кульчинський