431-р. Від 15.09.2017 "Про надання дозволу на проведення вуличної торгівлі "

УКРАЇНА

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від  15  вересня   2017 р.                          № 431-р

Про надання дозволу на

проведення вуличної торгівлі

 

Керуючись пп.20, п.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції комісії по торгівлі, побуту, громадському харчуванню та виділенню місць для організації вуличної торгівлі (протокол № 11 від 07.09.2017р.):

  1. Надати дозвіл підприємцю Покришка І.Д. на проведення діяльності з надання фото послуг із соколом по бульвару Торосевича (1 місце) терміном на 1 місяць до 20 жовтня 2017 року при встановленні фіксованої ціни за надані послуги та наявність інформаційної таблички про вартість фото послуг.
  1. Діяльність здійснювати згідно Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених Постановою КМУ № 833 від 15.06.2006 року та Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 369 від 08.07.1996р.
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови О.Ткаченка.

Міський голова                                                                          А. Кульчинський