350-р.Від 21.08.2019 року "Про призначення та урочисте вручення стипендій обдарованим дітям та молоді"

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

Від 21серпня 2019р.№ 350

Про призначення та урочисте вручення

стипендій обдарованим дітям та молоді

 

            На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки» від 18.02.2016 р. №148, міської цільової соціальної програми роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на 2016-2020р.р., керуючись пп.20 п.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рішення Координаційної ради з питань підтримки обдарованих дітей та молоді від 20 серпня 2019 року:

  1. Затвердити розміри стипендій (грошових винагород) обдарованим дітям та молоді м.Трускавця за особливі досягнення у навчанні, мистецтві та спорті у першому півріччі 2018 року згідно з додатком №1 враховуючи Рішення міської ради №1220 від 28.02.2019р.)
  2. Вручити подяки міського голови та стипендії обдарованим дітям та молоді у повному розмірі 24 серпня 2019 року під час загальноміських урочистостей, присвячених 28-й річниці Незалежності України, згідно з додатком №1.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (п. М. Федоричак) перерахувати кошти у сумі 18000,00 (вісімнадцять тисяч грн. 00 коп.) гривень (КПКВК 0213133, КЕКВ 2730) та 476,25 (чотириста сімдесят шість грн. 25 коп.) гривень (КПКВК 0213133, КЕКВ 2282), згідно із розрахунками витрат (додаток №1, №2), на бюджетний розрахунковий рахунок виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 35415001023905, за рахунок коштів, передбачених на програми і заходи державних органів влади у справах молоді для виплати стипендій (грошових винагород) обдарованим дітям та молоді за особливі досягнення у навчанні, мистецтві та спорті у навчанні, мистецтві та спорті у першому півріччі 2019 року.
  4. Головному бухгалтеру міської ради (п. Х.Федині) здійснити розрахунок розміру стипендій, проведення необхідних банківсько-касових операцій, бухгалтерський облік та звітність про цільове використання бюджетних коштів, згідно з додатком.
  5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                           А.Кульчинський

                                                                                                                                                                                            Додаток №1

                                                                                                                                                                                          до розпорядження міського голови

   №350-рвід 21.08.2019р.

РОЗМІРИ

стипендій (грошових винагород) обдарованим дітям та молоді

за особливі досягнення у навчанні, мистецтві та спорті у першому півріччі 2019 року

(враховуючи рішення міської ради №1220 від 28.02.2019р.)

№ з/п

Прізвище, ім’я стипендіата

Розмір нарахувань у гривнях

Податок

з фізичних осіб

(15 %)

До видачі

на руки

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Разом за

І півріччя 2018 р.

1.       

Бурлаков Олександр

200

200

200

200

200

200

1200

0

1200

2.       

Гарбіч Марко

200

200

200

200

200

200

1200

0

1200

3.       

Данилець Віталіна

200

200

200

200

200

200

1200

0

1200

4.       

Дрозд Ігор

200

200

200

200

200

200

1200

0

1200

5.       

Лепак Аліна

200

200

200

200

200

200

1200

0

1200

6.       

Микитин Яна

200

200

200

200

200

200

1200

0

1200

7.       

Муцин Юліан

200

200

200

200

200

200

1200

0

1200

8.       

Наконечна Евеліна

200

200

200

200

200

200

1200

0

1200

9.       

Огородник Марта

200

200

200

200

200

200

1200

0

1200

10.   

Сливка Софія

200

200

200

200

200

200

1200

0

1200

11.   

Собко Зоряна

200

200

200

200

200

200

1200

0

1200

12.   

Стець Софія

200

200

200

200

200

200

1200

0

1200

13.   

Струбицький Ігор

200

200

200

200

200

200

1200

0

1200

14.   

Хай Ганна-Марія

200

200

200

200

200

200

1200

0

1200

15.   

Яремчук Вікторія

200

200

200

200

200

200

1200

0

1200

Разом

3000

3000

3000

3000

3000

3000

18000

0

18000

 

Примітка: 1.У відповідності до підпункту 4.3.26 пункту 4.3 статті 4 Закону України від 22.05.2003р. № 889-4 «Про податок з доходів фізичних осіб», до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включається (що не підлягає відображенню в його річній податковій декларації) сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, але не вище суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону, тобто 1705,20 гривень.

  1. В ДПІ подається звітність про проведені виплати стипендії обдарованим дітям, згідно з формою № 1-ДФ.

 

Керуюча справами                                                                                       О.Петранич


Додаток №2

до розпорядження міського голови

№350-рвід 21.08.2019р.

 

Розрахунок витрат

для придбання подяк та рамок

для стипендіатів міського голови

 

  1. Рамки:

             30 грн. х 15 шт. = 450 грн.

  1. Подяки:

1,75 грн. х 15 шт. = 26,25 грн.

Разом:476,25 (чотириста сімдесят шість грн. 25 коп.) гривень.

 

Керуюча справами                                               О.Петранич