Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами

Р І Ш Е Н Н Я від   26 березня 2019 року № 1261

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавці

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, удосконалення правового регулювання порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавці, відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про рекламу», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

 1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавці(додаток 1)
 2. Затвердити Порядок визначення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності м. Трускавець (додаток 2)
 3. Дане рішення набирає чинності з дня оприлюднення в ЗМІ.
 4. Начальнику відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю (Л. Боднар) розмістити Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавці на офіційному сайті Трускавецької міської ради та оприлюднити в друкованому виданні.
 5. Рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради №158 від 21.04.2011 р. «Про затвердження Правил розміщення МАФ-зовнішньої реклами в м. Трускавці» вважати таким, що втратило чинність.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови (О. Ткаченка)

               Міський голова                                                               А.Кульчинський

 

Додаток1

до рішення міської ради

1261 від 26.03.2019р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Трускавецької міської ради сьомого демократичного скликання від «26» березня 2019 року № 1261

ПРАВИЛА

розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавці

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавці (далі – Правила) розроблено відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (із змінами) та іншими нормативно-правовими актами України.

Правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, а також порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів визначені Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Засади рекламної діяльності в Україні, регулювання відносин, які виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами визначаються Законом України «Про рекламу».

Частиною першою статті 16 Закону України «Про рекламу» передбачено, що розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

1.2. Ці Правила регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті Трускавці, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

1.3. Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, а також фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у місті Трускавці.

 

 1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу Трускавецької міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про рекламу».

 1. РОБОЧИЙ ОРГАН

 

3.1. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами призначається робочий орган.

3.2. До повноважень робочого органу належать:

– розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, переоформлення дозволу;

– надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

– підготовка проекту рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у підпункті 5.2.1 пункту 5.2 Розділу 5 цих Правил) чи про відмову у його наданні;

– видача дозволу, через адміністратора ЦНАП, на підставі рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради;

– ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

– подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

– інші повноваження відповідно до законодавства.

3.3. Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

3.4. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об’єднань громадян, об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

4.1. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим органом Трускавецької міської ради відповідно до цих Правил.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом Трускавецької міської ради забороняється.

Зовнішня реклама повинна розміщуватися з дотриманням Закону України «Про рекламу», Закону України «Про дорожній рух», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003 р. №2067 (із змінами), Державних стандартів України, Державних будівельних норм України та інших нормативних актів України, рішень Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету, а також цих Правил.

4.2. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

– розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у абзацах третьому – шостому пункту 4.2 цих Правил;

– розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями;

– розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій;

– підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством;

– розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій;

– розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

– освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

– фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

– опори наземної зовнішньої реклами, що розташована вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, повинні мати вертикальну дорожню розмітку, нанесену світлоповертаючими матеріалами, заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

– нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

– у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

4.3. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

4.4. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється на підставі дозволів, які оформляються за участю органів виконавчої влади, визначених Законом України «Про охорону культурної спадщини».

4.5. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Трускавецьким відділенням поліції Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

4.6. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

– на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

– у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

4.7. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

4.8. Вивіски чи таблички:

- повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

- не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

- не повинні розміщуватися на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва;

- площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

4.9. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

 

 1. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ (НАДАННЯ) ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

 

5.1. Подача документів для отримання дозволу

5.1.1. За отриманням дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (далі – заявник) або уповноважена ним особа подає адміністратору через Центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) заяву за формою згідно з додатком 1 до цих Правил, до якої додаються наступні документи:

1) фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;

2) ескіз рекламного засобу з його конструктивним рішенням.

5.1.2. За наявності документів, передбачених підпунктом 5.1.1 пункту 5.1 цих Правил, адміністратор ЦНАП передає заяву та документи, що додаються до неї до робочого органу в той же день.

Заява в день її надходження від адміністратора ЦНАП реєструється робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі – журнал), який ведеться у довільній формі.

5.1.3. Робочий орган протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 2 до цих Правил.

У разі відсутності на заявлене місце чинного дозволу робочий орган визначає органи (особи), з якими необхідно погодити дозвіл та розпочинає процедуру погодження дозволу.

5.1.4. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган, через адміністратора ЦНАП, надсилає заявнику вмотивовану відповідь із зазначенням підстав для відмови.

5.1.5. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у видачі становить 10 робочих днів.

5.2. Погодження дозволу

5.2.1. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

Мінкультури – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

Органом виконавчої влади Львівської обласної державної адміністрації – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією – у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

5.2.2. Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

5.2.3. Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від адміністратора ЦНАП, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, з якими необхідно погодити дозвіл (підпункт 5.2.1 пункту 5.2). Зазначені органи надають погодження або відмову протягом 5 (п’яти) робочих днів.

5.2.4. За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури зазначені органи (підпункт 5.2.1 пункту 5.2) надають погодження або відмову в погодженні, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

5.2.5. У разі ненадання зазначеними органами протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

5.2.6. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

5.3. Порядок прийняття рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та відмова у його наданні

5.3.1. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому комітету Трускавецької міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

5.3.2. Виконавчий комітет Трускавецької міської ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається, адміністратором ЦНАП, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

Перший примірник дозволу, адміністратором ЦНАП, видається заявнику, другий залишається робочому органу для обліку та контролю.

5.3.3. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

5.3.4. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

5.3.5. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

5.3.6. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

5.3.7. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

5.3.8. Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

 1. ПЛАТА ЗА ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕМ РОЗТАШУВАННЯ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ

6.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, визначається згідно Порядку визначення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності м. Трускавець, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, – на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

6.2. Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього рекламного засобу на уявну паралельну їй площину.

6.3. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЦИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

 

7.1. Контроль за додержанням цих Правил у м. Трускавці здійснюють у межах своєї компетенції: виконавчий комітет Трускавецької міської ради, робочий орган та інші органи відповідно до законодавства.

7.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7.3. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. Питання, що не врегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету.

8.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних із розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

Секретар міської ради                                                Н. Пономаренко

Додаток 1

до Правил розміщення

зовнішньої реклами у м. Трускавці

Керівнику робочого органу

______________________________

(виконавчий орган міської ради)

______________ р. № ___

ЗАЯВА

про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник ________________________________________________________________________

(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої

________________________________________________________________________________

реклами, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________________

(для юридичної особи – місцезнаходження, для фізичної особи –

________________________________________________________________________________

місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи

або ідентифікаційний номер фізичної особи __________________________________________

Телефон (телефакс) ______________________________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою

________________________________________________________________________________

(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

________________________________________________________________________________

строком на ______________________________________________________________________

(літерами)

Перелік документів, що додаються:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявник

або уповноважена ним особа                 _______________  ___________________________

(підпис)                    (ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 2

до Правил розміщення

зовнішньої реклами у м. Трускавці

ДОЗВІЛ

на розміщення зовнішньої реклами

Виданий _____________________ р. на підставі рішення виконавчого комітету Трускавецької

                   (дата видачі)

міської ради від __________________________________________________________________

(дата і номер рішення)

________________________________________________________________________________

(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної

________________________________________________________________________________

особи – прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________________________________________________________

(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,

________________________________________________________________________________

ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу _______________________________________

________________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу _____________________________

________________________________________________________________________________

(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп’ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним рішенням рекламного засобу

Топогеодезичний знімок місцевості (М1:500) з прив’язкою місця розташування рекламного засобу

Відповідальний за

топогеодезичне знімання          _______________                    ___________________

                            М.П.                      (підпис)                                       (ініціали та прізвище)

Керівник робочого органу                  _______________                    ___________________

                                                         (підпис)                                       (ініціали та прізвище)

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу                  _______________                    ___________________

                                                         (підпис)                                       (ініціали та прізвище)

Додаток № 2

до рішення міської ради

№ 1261 від 26.03.2019р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Трускавецької міської ради сьомого демократичного скликання від «26» березня 2019 року № 1261

ПОРЯДОК

визначення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності м. Трускавець

 1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності м. Трускавець обчислюється за наступною формулою:

Р = S х В х Кз х Kc    , де

 

Р – розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності м. Трускавець

S – площа місця розташування рекламного засобу, яка визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину

В – базовий тариф (табл.1)

Таблиця 1

Базові тарифи

№ п/п

Місце розташування

Одиниця виміру

за кв. м.

Плата за місяць

у відсотках від

мін. зарплати

1.

Реклама на відведеній території на відкритій місцевості (зелена зона, асфальт, грунт)

за 1 кв. м

2,0 %

2.

Реклама на зовнішніх поверхнях будинків та споруд

за 1 кв. м

1,5 %

3.

Реклама на елементах вуличного обладнання

за 1 кв. м

1,0 %

Кз – коефіцієнт, що відповідає певній рекламно-містобудівній зоні (згідно функціонального зонування та планувальної структури генерального плану міста-курорту Трускавець):

І зона – 2,4 (вул. Суховоля, включаючи бювет №2, вул. Роксолани, вул. Городище, бул. Торосевича, вул. Карпатська, майдан Кобзаря, вул. Шевченка, вул. Джерельна, вул. Дрогобицька №33, вул. І.Мазепи №1);

ІІ зона – 1,6 (вул. Шевченка починаючи з №29, вул. Героїв УПА, вул. Бориславська до №4, вул. Стебницька до №25, вул. Воробкевича повністю, вул. Р.Різняка-Макомацького, вул. Річки повністю, вул. Біласа, вул. Дрогобицька від №1 до №7, вул. С.Бандери до №19, бул. Ю.Дрогобича, майдан Січових Стрільців, площа Незалежності, провулок Тихий);

ІІІ зона – 1,4 (вул. Сагайдачного, вул. І.Мазепи, вул. Стуса, вул. Стебницька від будинку №58 до №104, вул. Скоропадського, вул. Данилишиних від будинку №5 до №21, вул. Данилишиних від будинку №45 до №59, вул. Бориславська від будинку №33 повністю, вул. О.Довженка, пл. Чорновола);

ІV зона – 1,2 (вул. Бориславська від будинку №4 до будинку №28, вул. Лисенка повністю, вул. Довбуша, вул. Курбаса, вул. Кобилянської, вул. Л.Українки, вул. Крушельницької, вул. Стефаника, вул. Гоголя, вул. Кравченко, вул. Антонича, вул. І.Франка, вул. Помірецька, вул. Симоненка, вул. Шашкевича, вул. Бойківська, вул. Пристая, вул. Заньковецької, вул. Черемшини, вул. Садова, вул. Вишенського, вул. Я.Мудрого, вул. М.Грушевського, вул. П.Куліша, вул. Б.Хмельницького);

V зона – 1,0 (вул. Стебницька від будинку №49 (вся непарна сторона).

Кс – коефіцієнт сторонності, що застосовується до рекламних площин з розмірами інформаційного поля не менше ніж 4 кв. м. становить:

– для односторонніх конструкцій – 1;

– для двосторонніх рекламних засобів, а також для тих, що мають дві та більше рекламних площин – 1,5.

 1. Розмір плати за тимчасове користування місцями розташування визначається без врахування податку на додану вартість за один квадратний метр площі місця розташування, виходячи із місця розташування спеціальної конструкції та з розрахунку за один календарний місяць. Відповідно до законодавства податок на додану вартість повинен бути обчислений додатково.
 2. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового використання місць для розташування рекламного засобу при відсутності рекламного засобу.

При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться згідно правил округлення (від 1 до 4 округляється у бік зменшення, а від 5 до 9 – у бік збільшення).

 1. Звільняються від плати за тимчасове користування місцем для розташування реклами розповсюджувачі соціальної реклами.
 2. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
 3. Пільги, відстрочки та розстрочення плати за користування місцями для розміщення зовнішньої реклами не надаються.

Секретар міської ради                                                                                 Н. Пономаренко