514-р. Від 27.11.2017 "Про надання одноразової грошової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста"

  УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівська область

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від        27.11.2017р.                      №  514-р

 

Про надання одноразової грошової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста

 

Розглянувши заяви соціально-незахищених громадян міста про надання одноразової грошової допомоги та відповідно до висновків комісії з надання грошової допомоги та  соціально незахищеним громадянам міста (протокол № 11 від 20.10.2017р.), керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  1. Надати одноразову грошову допомогу:

1.1.     в розмірі 1000,00 ( одна тис.) гривень:

1.2.     в розмірі 500,00 (п’ятсот ) гривень:

                                     

1.3.     в розмірі 400,00 (чотириста) гривень:

 

1.4      в розмірі 300,00 (триста) гривень:

 

                       

  1. Начальнику фінансового управління (п. М.Федоричак) перерахувати 15219,29 грн. (п'ятнадцять тис. двісті дев’ятнадцять  грн. 29 коп.) в т.ч. поштові видатки – 119,29 грн. управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) для виплати допомоги за рахунок коштів передбачених міським бюджетом на соціальний захист по КПКВКМБ 1513400.
  2.    Управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) перерахувати 15219,29 грн. (п'ятнадцять тис. двісті дев’ятнадцять  грн. 29 коп.) в т.ч. поштові видатки – 119,29  грн. центру поштового зв’язку №3 (п. О. Лужецька) та подати списки одержувачів для забезпечення виплати допомоги.
  3.        Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради

Н. Пономаренко.

            

                       Міський голова                                                             А. Кульчинський